کتابهای بنفشه واحد کودکان و نوجوانان موسسه انتشارات قدیانی

موسسه انتشارات قدیانی


موسسه انتشارات قدیانی یک ناشر خصوصی می باشد که فعالیت خود را از سال 1355 به طور رسمی آغاز کرده است. این انتشارات در حال حاضر دارای 2000 عنوان کتاب در حوزه خردسال، کودک، نوجوان و جوان می باشد. تولیدات سالانه این نشر شامل 150 عنوان چاپ اول و 500 عنوان تجدید چاپ است.
با توجه به سابقه فعالیت وسیع در این حوزه، این نشر در بخش تولید کتاب خردسال، کودک و نوجوان در سطح کشور مقام اول را دارا می باشد و نیز این مؤسسه تاکنون هشت بار موفق به دریافت لوح ناشر نمونه کشور از سوی ریاست جمهوری شده است.

اخبار نشر مصاحبه ها