مواجهه با بحران پسا کرونا منتشر شد

مواجهه-با-بحران-پسا-کرونا-منتشر-شد

1676

اشتراک در شبکه های اجتماعی


مواجهه با بحران پسا کرونا منتشر شد

به گزارش روابط عمومی انتشارات قدیانی، کتاب مواجهه با بحران پسا کرونا اثر دکتر عبدالعظیم کریمی منتشر شد.

کرونا ویروس نازنده به مثابه‌ی یک پدیده‌ی نادیده مأموریتی زنده و کوبنده دارد تا دید و نظر بشر را با بخش پنهان زندگی آلوده‌ی خود آشنا سازد.

این ویروس به مثابه‌ی یک واعظ تکوینی با نا امن کردن زندگی آرام ساکنان کره‌ی زمین به طرزی هوشمندانه اما مرموزانه می‌کوشد زاویه‌ی دید بشر را به منطقه‌ی امن ذهنی او که مخفیگاه بزرگ نا امنی‌های واقعی است سوق دهد تا از نزدیک، شاهد واقعیت زندگی نا امن خود باشد و راه دیگری برای برون رفت از این زندگی میرنده پیدا کند.

با ظهور این ویروس جهان ناگزیر به سمت امور نوظهور خواهد رفت تا بشر را از دخمه‌ی تاریک و جهان لانه باریک خود خارج کند.

دکتر عبدالعظیم کریمی دکترای روانشناسی، عضو هیات علمی پژوهشگاه تعلیم و تربیت و استادیار دانشگاه است. ایشان در زمینه‌ی روانشناسی‌و تعلیم و تربیت فعالیت می‌کند و تاکنون بیش از ۳۰ عنوان کتاب و ۱۵۰ عنوان مقاله از او منتشر شده است. رویکرد نمادین به تربیت دینی، آموزش علیه آموزش، در ستایش هیچ آموزی، کسب دین علیه کشف دین، پژوهشی در مفهوم مرگ در زندگی کودک ازجمله کتاب هایی هستند که از ایشان در نشر قدیانی منتشر شده است.

مواجهه با بحران پسا کرونا در قطع رقعی با قیمت 82000 تومان از سوی نشر قدیانی در اختیار علاقمندان قرار گرفت.

:برچسب ها

مواجهه با بحران پسا کرونا قدیانی انتشارات بنفشه جوان

تاریخ درج: 1401/03/17

دسته بندی: اخبار