انتشارات قدیانی

140 بازی فکری با بچه ها از تولد تا 3 سالگی

140 بازی فکری با بچه ها از تولد تا 3 سالگی

250,000 ریال

نویسنده :   جکي سيلبرگ
مترجم :   آناهيتا آذري

نويسنده سه سال نخست زندگي كودك را به صورت دوره‌هايي سه ماهه در نظر گرفته و براي هر دوره، متناسب با رشد جسمي و ذهني كودك، فعاليت‌ها و بازي‌هايي را پيشنهاد كرده است. اين فعاليت‌ها دامنه ادراك و توانايي‌هاي كودك را نيز گسترش مي‌دهند و سبب تقويت ارتباط با او

محصولات مشابهه