انتشارات قدیانی

گزیده (06) .. رباعیات سعدی

گزیده (06) .. رباعیات سعدی

150,000 ریال

نویسنده :  
مترجم :   به کوشش بهاءالدين اسکندري

رباعيات و مثنويات سعدي همان خصوصيات زباني او را به همراه دارد؛ اما البته نه به پختگي و يكدستي «بوستان» و نه به لطافت و شفافيت غزليات. اين دفتر دربرگيرنده رباعيات، مثنويات، غزليات، ملحقات و رسائل نثر شيخ شيراز سعدي است.

دسته بندی :   جوان شعر

محصولات مشابهه