انتشارات قدیانی

دسته بندی محصولات

مرتب سازی :
تعداد نمایش :

چراهاي تاريخ ايران (01) .. ايران باستان

مجموعه‌ي چراهاي تاريخ ايران، نگاهي اجمالي است به تاريخ ايران از ديدگاهي جديد. در اين مجموعه كه به‌شيوه‌ي پرسش و پاسخ ارائه شده مخاطبان (نوجوانان و جوانان) با سرگذشت كشورمان آشنا مي‌شوند. در اين مجموعه به تاريخ سياسي، اجتماعي و تمدني به‌طور متناسب پرداخته

 • نویسنده :   مسعود جواديان
 • مترجم :  
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   فرهاد جمشيدي
 • قیمت :   250,000   ریال

چراهاي تاريخ ايران (02) .. ايران از اسلام تا آل بويه

مجموعه‌ي چراهاي تاريخ ايران، نگاهي اجمالي است به تاريخ ايران از ديدگاهي جديد. در اين مجموعه كه به شيوه‌ي پرسش و پاسخ ارائه شده مخاطبان (نوجوانان و جوانان) با سرگذشت كشورمان آشنا مي‌شوند. در اين مجموعه به تاريخ سياسي، اجتماعي و تمدني به طور متناسب پرداخته

 • نویسنده :   حشمت‌الله سليمي
 • مترجم :  
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   ايرج خان‌باباپور
 • قیمت :   200,000   ریال

چراهاي تاريخ ايران (03) .. ايران در عصر غزنويان و سلجوقيان

مجموعه‌ي چراهاي تاريخ ايران، نگاهي اجمالي است به تاريخ ايران از ديدگاهي جديد. در اين مجموعه كه به شيوه‌ي پرسش و پاسخ ارائه شده مخاطبان (نوجوانان و جوانان) با سرگذشت كشورمان آشنا مي‌شوند. در اين مجموعه به تاريخ سياسي، اجتماعي و تمدني به طور متناسب پرداخته

 • نویسنده :   کوروش فتحي
 • مترجم :  
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   فرهاد جمشيدي
 • قیمت :   200,000   ریال

چراهاي تاريخ ايران (04) .. ايران در عصر مغولان و ايلخانان

مجموعه‌ي چراهاي تاريخ ايران، نگاهي اجمالي است به تاريخ ايران از ديدگاهي جديد. در اين مجموعه كه به شيوه‌ي پرسش و پاسخ ارائه شده مخاطبان (نوجوانان و جوانان) با سرگذشت كشورمان آشنا مي‌شوند. در اين مجموعه به تاريخ سياسي، اجتماعي و تمدني به‌طور متناسب پرداخته

 • نویسنده :   احمد فروغ‌بخش
 • مترجم :  
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   فرهاد جمشيدي
 • قیمت :   200,000   ریال

چراهاي تاريخ ايران (05) .. ايران در عصر تيموريه

مجموعه‌ي چراهاي تاريخ ايران، نگاهي اجمالي است به تاريخ ايران از ديدگاهي جديد. در اين مجموعه كه به‌شيوه‌ي پرسش و پاسخ ارائه شده مخاطبان (نوجوانان و جوانان) با سرگذشت كشورمان آشنا مي‌شوند. در اين مجموعه به تاريخ سياسي، اجتماعي و تمدني به‌طور متناسب پرداخته

 • نویسنده :   سيدحسين رضوي خراساني
 • مترجم :  
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   200,000   ریال

چراهاي تاريخ ايران (06) .. ايران در عصر صفويه

مجموعه‌ي چراهاي تاريخ ايران، نگاهي اجمالي است به تاريخ ايران از ديدگاهي جديد. در اين مجموعه كه به‌شيوه‌ي پرسش و پاسخ ارائه شده مخاطبان (نوجوانان و جوانان) با سرگذشت كشورمان آشنا مي‌شوند. در اين مجموعه به تاريخ سياسي، اجتماعي و تمدني به‌طور متناسب پرداخته

 • نویسنده :   محمدعلي علوي‌کيا
 • مترجم :  
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   امير نساجي
 • قیمت :   200,000   ریال

چراهاي تاريخ ايران (07) .. ايران در عصر افشاريه

مجموعه‌ي چراهاي تاريخ ايران، نگاهي اجمالي است به تاريخ ايران از ديدگاهي جديد. در اين مجموعه كه به شيوه‌ي پرسش و پاسخ ارائه شده مخاطبان (نوجوانان و جوانان) با سرگذشت كشورمان آشنا مي‌شوند. در اين مجموعه به تاريخ سياسي، اجتماعي و تمدني به‌طور متناسب پرداخته

 • نویسنده :   احمد فروغ‌بخش
 • مترجم :  
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   فرهاد جمشيدي
 • قیمت :   200,000   ریال

چراهاي تاريخ ايران (08) .. ايران در عصر زنديه

مجموعه‌ي چراهاي تاريخ ايران، نگاهي اجمالي است به تاريخ ايران از ديدگاهي جديد. در اين مجموعه كه به شيوه‌ي پرسش و پاسخ ارائه شده مخاطبان (نوجوانان و جوانان) با سرگذشت كشورمان آشنا مي‌شوند. در اين مجموعه به تاريخ سياسي، اجتماعي و تمدني به‌طور متناسب پرداخته

 • نویسنده :   سيدحسين رضوي خراساني
 • مترجم :  
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   فرهاد جمشيدي
 • قیمت :   200,000   ریال

چراهاي تاريخ ايران (09) .. ايران در عصر قاجاريه

مجموعه‌ي چراهاي تاريخ ايران، نگاهي اجمالي است به تاريخ ايران از ديدگاهي جديد. در اين مجموعه كه به شيوه‌ي پرسش و پاسخ ارائه شده مخاطبان (نوجوانان و جوانان) با سرگذشت كشورمان آشنا مي‌شوند. در اين مجموعه به تاريخ سياسي، اجتماعي و تمدني به‌طور متناسب پرداخته

 • نویسنده :   زهرا مروتي
 • مترجم :  
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   فرهاد جمشيدي
 • قیمت :   200,000   ریال

چراهاي تاريخ ايران (10) .. ايران از کودتای رضاخان تا پیروزی انقلاب اسلامی

اين اثر در نگاهي تاريخي به بررسي روند حکومت سياسي ايران در سده‌ي اخير مي‌پردازد. سردار سپه شدن رضاخان ميرپنج، به پادشاهي رسيدن سردار سپه، حمله‌ي متفقين به ايران، چگونگي آغاز پادشاهي محمدرضا پهلوي،نهضت ملي‌شدن نفت، کودتاي 28 مرداد، چگونگي تأسيس جمعيت فداي

 • نویسنده :   حشمت‌الله سليمي
 • مترجم :  
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   200,000   ریال

چراهاي تاريخ ايران از عصر باستان تا پيروزي انقلاب اسلامي .. مجموعه(مرجع تاريخ)

 • نویسنده :   مسعودجواديان،سيدحسين رضوي خراساني،حشمت الله سليمي،محمدعلي علوي کيا،کوروش فتحي،احمدفروغ بخش،زهرامروتي
 • مترجم :  
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   فرهاد جمشيدي، ايرج خان‌بابا‌پور، امير نساجي
 • قیمت :   950,000   ریال

ناموجود

چراهاي تاريخ ايران .. (قابدار 9 جلدي)

 • نویسنده
  مسعود جواديان
 • مترجم
 • قیمت
  1,800,000
  ریال

چراهاي تاريخ ايران .. (قابدار 9 جلدي)

 • نویسنده :   مسعود جواديان
 • مترجم :  
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   فرهاد جمشيدي
 • قیمت :   1,800,000   ریال