انتشارات قدیانی

قصه‌هایی تصویری از منطق الطیر برای کودکان منتشر شد

قصه‌هایی تصویری از منطق الطیر برای کودکان منتشر شد

قصه‌هایی تصویری از منطق الطیر برای کودکان منتشر شد

دوازده حکایت شیرین و آموزنده از این کتاب ارزشمند به نثر ساده و روانی برگردانده شده و برای کودکان بازآفرینی شده است.

به گزارش روابط عمومی انتشارات قدیانی، مجموعه 12 جلدی "قصه‌های تصویری از منطق الطیر" به روایت "مژگان شیخی" با تصویرگری "نجوا عرفانی" در نوبت اول چاپ روی پیشخوان کتابفروشی ها قرار گرفت. منطق الطیر به معنی زبان پرندگان است. همه پرندگان جمع می‌شوند و تصمیم می‌گیرند پادشاهی برای خود انتخاب کنند. هدهد آنها را راهنمایی می‌کند که به سوی سیمرغ بروند. پرندگان هر کدام بهانه‌ای می‌آورند. هد‌هد هر بار حکایتی تعریف می‌کند و آنها را برای این سفر تشویق می‌کند. سرانجام سفر را شروع می‌کنند و در هر مرحله گروهی از پرندگان از رفتن باز می‌مانند تا این که پس از گذشتن از هفت وادی فقط سی‌مرغ باقی می‌ماند..... منطق الطیر پر از حکایت‌های حکیمانه و زیباست که در طول این سفر عرفانی آورده شده است. دوازده حکایت شیرین و آموزنده از این کتاب ارزشمند به نثر ساده و روانی برگردانده شده و برای کودکان بازآفرینی شده است. عناوین این دوازده جلد به شرح زیر می‌باشد: سلطان و پسر ماهیگیر،سلطان و خارکن،قصر بینظیر شاه،پادشاه نادان و سگش، خفاشی به دنبال خورشید، شاه در زندان،یوسف و پیرزن، مهلتی برای بت پرستی، کاسه‌ی مسی چه گفت؟، مرد عابد و ریشش، سلطان و مرد دانا، مگس در کندوی عسل کتاب‌های بنفشه واحد کودک و خردسال انتشارات قدیانی،قصه‌های تصویری از منطق الطیر را در 12 جلد به روایت مژگان شیخی و نوبت چاپ اول با تیراژ 1100 نسخه و قیمت هر جلد 5000 تومان در اختیار علاقه‌مندان قرار داد.

0 نظر

ارسال نظر