انتشارات قدیانی

قصه های تو درتو

قصه های تو درتو

قصه های تو درتو

داستان‌های شفاهی و عامیانه‌

این کتاب اولین بار سال 1995 میلادی منشر شده و تاکنون به چاپ هفتاد‌و‌دوم رسیده است. داستان‌های شفاهی و عامیانه‌ای است که نویسنده از مادرش شنیده و بازنویسی کرده است. کتاب با داستان پادشاهی رئوف و مهربان آغاز می‌شود که عیب بزرگی دارد و آن تعریف و مدح و ستایش خود است و انتظار دارد دیگران نیز وی را مدح کنند. چاپلوسان زیادی از این فرصت استفاده کرده و دائم از وی تعریف می‌کنند. اما در این بین یک نفر از این مسئله ناراحت و به دنبال راه چاره است.... احمد امید یکی از پرخواننده‌ترین نویسندگان معاصر ترکیه است که عمدتا به عنوان نویسنده‌ی داستان‌های پلیسی و جنایی در ترکیه شناخته شده است و کتاب سلطان کشی او در سال 2012 عنوان پرفروش‌ترین داستان ترکیه را به خود اختصاص داده است. انتشارات قدیانی کتاب قصه‌های تو‌در‌تو را در نوبت اول چاپ،136 صفحه و قیمت 16000 تومان در اختیار علاقه‌مندان قرار داد.

0 نظر

ارسال نظر