انتشارات قدیانی

شهر فردا .. عملکرد ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری ها(اردیبهشت 1386 تا شهریور 1392)

شهر فردا .. عملکرد ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری ها(اردیبهشت 1386 تا شهریور 1392)

125,000 ریال

نویسنده :   آزاده طاعتي
مترجم :  

دسته بندی :   جوان علمي تحقيقي

محصولات مشابهه