انتشارات قدیانی

دایرۃالمعارف سبک زندگی اهل بیت (ع) منتشر شد

دایرۃالمعارف سبک زندگی اهل بیت (ع) منتشر شد

دایرۃالمعارف سبک زندگی اهل بیت (ع) منتشر شد

این کتاب مجموعه‌ای از 2400 حکایت مرتبط با سیره‌ی پیشوایان دین است که در 192 موضوع تدوین شده است.

به گزارش روابط عمومی انتشارات قدیانی، کتاب دایرۃالمعارف سبک زندگی اهل بیت(ع) اثر جدید غلامرضا حیدری ابهری در نوبت اول چاپ وارد بازار کتاب شد. این کتاب مجموعه‌ای از 2400 حکایت مرتبط با سیره‌ی پیشوایان دین است که در 192 موضوع تدوین شده است. همچنین در قالبی جدید به عرضه‌ی سبک زندگی اهل بیت پرداخته است و با استفاده از جذابیت حکایت، فرصت مناسبی را برای شناخت سیره‌ی آن بزرگوار فراهم آورده است. استناد حکایت‌ها به منابع معتبر دین، متن روان حکایت‌ها، تدوین موضوعی مطالب از دیگر امتیارات این کتاب است. انتشارات قدیانی، کتاب دایرۃالمعارف سبک زندگی اهل بیت(ع) را در نوبت چاپ اول با قیمت 150000 تومان روی پیشخوان کتابفروشی‌ها قرار داد.

0 نظر

ارسال نظر