انتشارات قدیانی

روانشناسی (05) .. 150 نکته برای خواب راحت(رقعی)

روانشناسی (05) .. 150 نکته برای خواب راحت(رقعی)

نویسنده :   پاول ويلسون
مترجم :   سپيده خليلي

هر يک از اين کتاب ها در برگيرنده ي ده ها توصيه ي ساده و کاربردي است که پيگيري آنها تغييرات مثبتي در زندگي ما پديد مي آورد و عبور از موقعيت هاي گوناگون را ساده تر و پر بار تر مي کند .

محصولات مشابهه