انتشارات قدیانی

دیل کارنگی .. چگونه برنگرانی و اضطراب پیروزشدم؟

دیل کارنگی .. چگونه برنگرانی و اضطراب پیروزشدم؟

420,000 ریال

نویسنده :   ديل کارنگي
مترجم :   علي ضرغام

نگراني و اضطراب دو حس مخرب و بازدارنده‌اند که در اغلب موارد قدرت تصميم‌گيري، درست‌انديشي و امکان لذت‌بردن از زندگي را نابود مي‌کنند. اين کتاب دربرگيرنده‌ي ده‌ها نمونه‌ي عيني از تجربيات افرادي است که با دشوارترين مسائل اضطراب‌آفرين و تهديدکننده روبه‌رو بو

محصولات مشابهه