انتشارات قدیانی

دموکراسی محلی .. (15گفت و گو، 12میزگرد)

دموکراسی محلی .. (15گفت و گو، 12میزگرد)

150,000 ریال

نویسنده :   محمدحسين بوچاني
مترجم :  

انسان همواره بين دو ساحت فردي و جمعي در تلاش و تكاپو بوده است. مبناي شكل‌گيري حوزه‌ي‌جمعي مشاركت و كار شورايي است. مشاركتي كه بر پايه‌ي اخلاق استوار است. كتاب حاضر مجموعه‌ي 15 گفت‌وگو و 12 ميزگرد است. و صاحب نظراني چون محمد باقر قاليباف،‌معصومه ابتكار، ع

دسته بندی :   جوان علمي تحقيقي

محصولات مشابهه