انتشارات قدیانی

دسته بندی محصولات

مرتب سازی :
تعداد نمایش :

شعرشيرين (18) .. هادي و گله آبادي

اشعار ساده و كودكانه اين مجموعه‌ها مانند داستان‌هايي كوتاه و جذاب هستند كه با كلماتي آهنگين بيان شده و با تصاويري شاد همراه شده‌اند. برخي از اين شعرها با الهام از شخصيت‌هاي قصه‌ها و حكايت‌هاي قديمي سروده شده و برخي موضوعاتي امروزي تر دارند.

 • نویسنده :   ناصر کشاورز، حسين احمدي
 • مترجم :  
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   فريده شهبازي
 • قیمت :   7,000   ریال

شعرشيرين (19) .. آسمان دريا شد

 • نویسنده
  ناصر کشاورز، ...
 • مترجم
  ناصر کشاورز، ...
 • قیمت
  30,000
  ریال

شعرشيرين (19) .. آسمان دريا شد

اشعار ساده و كودكانه اين مجموعه‌ها مانند داستان‌هايي كوتاه و جذاب هستند كه با كلماتي آهنگين بيان شده و با تصاويري شاد همراه شده‌اند. برخي از اين شعرها با الهام از شخصيت‌هاي قصه‌ها و حكايت‌هاي قديمي سروده شده و برخي موضوعاتي امروزي‌تر دارند.

 • نویسنده :   ناصر کشاورز، حسين احمدي
 • مترجم :   ناصر کشاورز، شکوه قاسم‌نيا
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   30,000   ریال

شعرشيرين (15) .. مهمانهاي زمستاني

اشعار ساده و كودكانه اين مجموعه‌ها مانند داستان‌هايي كوتاه و جذاب هستند كه با كلماتي آهنگين بيان شده و با تصاويري شاد همراه شده‌اند. برخي از اين شعر‌ها با الهام از شخصيت‌هاي قصه‌ها و حكايت‌هاي قديمي سروده شده و برخي موضوعاتي امروزي‌تر دارند.

 • نویسنده :   ناصر کشاورز، حسين احمدي
 • مترجم :  
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   آزاده افراسيابي
 • قیمت :   7,000   ریال

شعرشيرين (17) .. آب بابا ماما

اشعار ساده و كودكانه اين مجموعه‌ها مانند داستان‌هايي كوتاه و جذاب هستند كه با كلماتي آهنگين بيان شده و با تصاويري شاد همراه شده‌اند. برخي از اين شعرها با الهام از شخصيت‌هاي قصه‌ها و حكايت‌هاي قديمي سروده شده و برخي موضوعاتي امروزي‌تر دارند.

 • نویسنده :   ناصر کشاورز
 • مترجم :  
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   محمدعلي کشاورز
 • قیمت :   12,000   ریال

ناموجود

شعرشيرين (23) .. ماه و ماهي

 • نویسنده
  شکوه قاسم‌نيا
 • مترجم
 • قیمت
  7,000
  ریال

شعرشيرين (23) .. ماه و ماهي

اشعار ساده و كودكانه‌ي اين مجموعه‌ها مانند داستان‌هايي كوتاه و جذاب هستند كه با كلماتي آهنگين بيان شده و با تصاويري شاد همراه شده‌اند. برخي از اين شعرها با الهام از شخصيت‌هاي قصه‌ها و حكايت‌هاي قديمي سروده شده و برخي موضوعاتي امروزي‌تر دارند.

 • نویسنده :   شکوه قاسم‌نيا
 • مترجم :  
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   رويا خادم‌الرضا
 • قیمت :   7,000   ریال

شعرشيرين (04) .. علي کوچولو و مدرسه

اشعار ساده و كودكانه‌ي اين مجموعه‌ها مانند داستان‌هايي كوتاه و جذاب هستند كه با كلماتي آهنگين بيان شده و با تصاويري شاد همراه شده‌اند. برخي از اين شعرها با الهام از شخصيت‌هاي قصه‌ها و حكايت‌هاي قديمي سروده شده و برخي موضوعاتي امروزي‌تر دارند.

 • نویسنده :   اسدالله شعباني
 • مترجم :  
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   ويدا لشگري
 • قیمت :   30,000   ریال

شعرشيرين (01) .. خاله ريزه و قاشق سحرآميز

اشعار ساده و كودكانه‌ي اين مجموعه‌ها مانند داستان‌هايي كوتاه و جذاب هستند كه با كلماتي آهنگين بيان شده و با تصاويري شاد همراه شده‌اند. برخي از اين شعرها با الهام از شخصيت‌هاي قصه‌ها و حكايت‌هاي قديمي سروده شده و برخي موضوعاتي امروزي‌تر دارند.

 • نویسنده :   شکوه قاسم‌نيا
 • مترجم :  
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   ويدا لشگري
 • قیمت :   30,000   ریال

شعرشيرين (03) .. خاله ريزه و گنج بزرگ

اشعار ساده و كودكانه‌ي اين مجموعه‌ها مانند داستان‌هايي كوتاه و جذاب هستند كه با كلماتي آهنگين بيان شده و با تصاويري شاد همراه شده‌اند. برخي از اين شعرها با الهام از شخصيت‌هاي قصه‌ها و حكايت‌هاي قديمي سروده شده و برخي موضوعاتي امروزي‌تر دارند.

 • نویسنده :   شکوه قاسم‌نيا
 • مترجم :  
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   ويدا لشگري
 • قیمت :   30,000   ریال

شعرشيرين (02) .. خاله سوسکه و آقا موشه

اشعار ساده و كودكانه‌ي اين مجموعه‌ها مانند داستان‌هايي كوتاه و جذاب هستند كه با كلماتي آهنگين بيان شده و با تصاويري شاد همراه شده‌اند. برخي از اين شعرها با الهام از شخصيت‌هاي قصه‌ها و حكايت‌هاي قديمي سروده شده و برخي موضوعاتي امروزي‌تر دارند.

 • نویسنده :   شکوه قاسم‌نيا
 • مترجم :  
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   غلامعلي مکتبي
 • قیمت :   30,000   ریال

شعرشيرين (05) .. خاله ريزه و صندوق جادوئي

اشعار ساده و كودكانه‌ي اين مجموعه‌ها مانند داستان‌هايي كوتاه و جذاب هستند كه با كلماتي آهنگين بيان شده و با تصاويري شاد همراه شده‌اند. برخي از اين شعرها با الهام از شخصيت‌هاي قصه‌ها و حكايت‌هاي قديمي سروده شده و برخي موضوعاتي امروزي‌تر دارند.

 • نویسنده :   شکوه قاسم‌نيا
 • مترجم :  
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   ويدا لشگري
 • قیمت :   30,000   ریال

شعرشيرين (06) .. نسيم دختر باد

اشعار ساده و كودكانه‌ي اين مجموعه‌ها مانند داستان‌هايي كوتاه و جذاب هستند كه با كلماتي آهنگين بيان شده و با تصاويري شاد همراه شده‌اند. برخي از اين شعرها با الهام از شخصيت‌هاي قصه‌ها و حكايت‌هاي قديمي سروده شده و برخي موضوعاتي امروزي‌تر دارند.

 • نویسنده :   افشين علاء
 • مترجم :  
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   مهرنوش مشيري
 • قیمت :   30,000   ریال

شعرشيرين (07) .. به خاطر خروسه

اشعار ساده و كودكانه اين مجموعه‌ها مانند داستان‌هايي كوتاه و جذاب هستند كه با كلماتي آهنگين بيان شده و با تصاويري شاد همراه شده‌اند. برخي از اين شعرها با الهام از شخصيت‌هاي قصه‌ها و حكايت‌هاي قديمي سروده شده و برخي موضوعاتي امروزي تر دارند.

 • نویسنده :   شکوه قاسم‌نيا
 • مترجم :  
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   نيلوفر ميرمحمدي
 • قیمت :   7,000   ریال