انتشارات قدیانی

دسته بندی محصولات

مرتب سازی :
تعداد نمایش :

کارگاه نقاشي .. مداد رنگي .. (سبک ها و تکنيک ها)

 • نویسنده
  پت اوريل، سيل ...
 • مترجم
  سعيد مادح خاک ...
 • قیمت
  90,000
  ریال

کارگاه نقاشي .. مداد رنگي .. (سبک ها و تکنيک ها)

كارگاه نقاشي در 15 جلد منتشر شده است و در هر كتاب به آموزش يكي از شيوه‌هاي نقاشي پرداخته است. نقاشي با پاستل، آبرنگ، ‌رنگ روغن، مدادرنگي، طراحي با مداد و پرسپكتيو. شيوه‌ي آموزشي در اين كتاب‌ها طوري است كه هنرجو قدم‌به‌قدم، با اصول و قواعد هر شيوه آشنا مي

 • نویسنده :   پت اوريل، سيلوستر هيکمون، کي دبرايان
 • مترجم :   سعيد مادح خاکسار
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   90,000   ریال

کارگاه نقاشي .. رنگ روغن .. (مفاهيم پايه و تکنيک ها)

 • نویسنده
  فرانک سرانو
 • مترجم
  سعيد مادح خاک ...
 • قیمت
  0
  ریال

کارگاه نقاشي .. رنگ روغن .. (مفاهيم پايه و تکنيک ها)

كارگاه نقاشي در 15 جلد منتشر شده است و در هر كتاب به آموزش يكي از شيوه‌هاي نقاشي پرداخته است. نقاشي با پاستل، آبرنگ، ‌رنگ روغن، مدادرنگي، طراحي با مداد و پرسپكتيو. شيوه‌ي آموزشي در اين كتاب‌ها طوري است كه هنرجو قدم‌به‌قدم، با اصول و قواعد هر شيوه آشنا مي

 • نویسنده :   فرانک سرانو
 • مترجم :   سعيد مادح خاکسار
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   0   ریال

کارگاه نقاشي .. آبرنگ .. (هشت اصل مهم)

 • نویسنده
  براندا سونسون
 • مترجم
  سعيد مادح خاک ...
 • قیمت
  0
  ریال

کارگاه نقاشي .. آبرنگ .. (هشت اصل مهم)

كارگاه نقاشي در 15 جلد منتشر شده است و در هر كتاب به آموزش يكي از شيوه‌هاي نقاشي پرداخته است. نقاشي با پاستل، آبرنگ، ‌رنگ روغن، مدادرنگي، طراحي با مداد و پرسپكتيو. شيوه‌ي آموزشي در اين كتاب‌ها طوري است كه هنرجو قدم‌به‌قدم، با اصول و قواعد هر شيوه آشنا مي

 • نویسنده :   براندا سونسون
 • مترجم :   سعيد مادح خاکسار
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   0   ریال

کارگاه نقاشي .. مداد رنگي .. (از پيش طرح تا نقاشي کامل)

كارگاه نقاشي در 15 جلد منتشر شده است و در هر كتاب به آموزش يكي از شيوه‌هاي نقاشي پرداخته است.نقاشي با پاستل، آبرنگ،‌رنگ روغن، مدادرنگي، طراحي با مداد و پرسپكتيو. شيوه‌ي آموزشي در اين كتاب‌ها طوري است كه هنرجو قدم‌به‌قدم، با اصول و قواعد هر شيوه آشنا مي‌ش

 • نویسنده :   مورل وايز
 • مترجم :   سعيد مادح خاکسار
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   90,000   ریال

کارگاه نقاشي .. مداد مشکي .. (از پيش طرح تا نقاشي کامل)

كارگاه نقاشي در 15 جلد منتشر شده است و در هر كتاب به آموزش يكي از شيوه‌هاي نقاشي پرداخته است. نقاشي با پاستل، آبرنگ، ‌رنگ روغن، مدادرنگي، طراحي با مداد و پرسپكتيو. شيوه‌ي آموزشي در اين كتاب‌ها طوري است كه هنرجو قدم‌به‌قدم، با اصول و قواعد هر شيوه آشنا مي

 • نویسنده :   جين فرانکس
 • مترجم :   سعيد مادح خاکسار
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   90,000   ریال

کارگاه نقاشي .. پاستل .. (مهارت هاي اوليه و تکنيک هاي ويژه)

كارگاه نقاشي در 15 جلد منتشر شده است و در هر كتاب به آموزش يكي از شيوه‌هاي نقاشي پرداخته است. نقاشي با پاستل، آبرنگ، ‌رنگ روغن، مدادرنگي، طراحي با مداد و پرسپكتيو. شيوه‌ي آموزشي در اين كتاب‌ها طوري است كه هنرجو قدم‌به‌قدم، با اصول و قواعد هر شيوه آشنا مي

 • نویسنده :   مارلا باگتا
 • مترجم :   سعيد مادح خاکسار
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   70,000   ریال

کارگاه نقاشي .. پرسپکتيو .. (مفاهيم پايه و تکنيک هاي پيشرفته)

كارگاه نقاشي در 12 جلد منتشر شده است و در هر كتاب به آموزش يكي از شيوه‌هاي نقاشي پرداخته است. نقاشي با پاستل، آبرنگ، رنگ و روغن، مدادرنگي، طراحي با مداد و پرسپكتيو. شيوه‌ي آموزشي در اين كتاب‌ها طوري است كه هنرجو قدم‌به‌قدم، با اصول و قواعد هر شيوه آشنا م

 • نویسنده :   ويليام اف. پاول
 • مترجم :   سعيد مادح خاکسار
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   ابرهارد رايمان
 • قیمت :   110,000   ریال

کارگاه نقاشي .. آبرنگ .. (طراحي و ترکيب بندي)

 • نویسنده
  دوين آر. لايت
 • مترجم
  سعيد مادح خاک ...
 • قیمت
  70,000
  ریال

کارگاه نقاشي .. آبرنگ .. (طراحي و ترکيب بندي)

كارگاه نقاشي در 15 جلد منتشر شده است و در هر كتاب به آموزش يكي از شيوه‌هاي نقاشي پرداخته است. نقاشي با پاستل، آبرنگ، ‌رنگ روغن، مدادرنگي، طراحي با مداد و پرسپكتيو. شيوه‌ي آموزشي در اين كتاب‌ها طوري است كه هنرجو قدم‌به‌قدم، با اصول و قواعد هر شيوه آشنا مي

 • نویسنده :   دوين آر. لايت
 • مترجم :   سعيد مادح خاکسار
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   70,000   ریال

کارگاه نقاشي .. رنگ روغن .. (کار با کاردک)

 • نویسنده
  ويليام اف. پا ...
 • مترجم
  سعيد مادح خاک ...
 • قیمت
  0
  ریال

کارگاه نقاشي .. رنگ روغن .. (کار با کاردک)

كارگاه نقاشي در 15 جلد منتشر شده است و در هر كتاب به آموزش يكي از شيوه‌هاي نقاشي پرداخته است. نقاشي با پاستل، آبرنگ، ‌رنگ روغن، مدادرنگي، طراحي با مداد و پرسپكتيو. شيوه‌ي آموزشي در اين كتاب‌ها طوري است كه هنرجو قدم‌به‌قدم، با اصول و قواعد هر شيوه آشنا مي

 • نویسنده :   ويليام اف. پاول
 • مترجم :   سعيد مادح خاکسار
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   0   ریال

کارگاه نقاشي .. ايربراش .. (ابزار و تکنيک ها)

كارگاه نقاشي در 15 جلد منتشر شده است و در هر كتاب به آموزش يكي از شيوه‌هاي نقاشي پرداخته است. نقاشي با پاستل، آبرنگ، ‌رنگ روغن، مدادرنگي، طراحي با مداد و پرسپكتيو. شيوه‌ي آموزشي در اين كتاب‌ها طوري است كه هنرجو قدم‌به‌قدم، با اصول و قواعد هر شيوه آشنا مي

 • نویسنده :   پيتر وست
 • مترجم :   سعيد مادح خاکسار
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   70,000   ریال

کارگاه نقاشي .. آبرنگ .. (سبک ها و تکنيک ها)

 • نویسنده
  باربارا فوودو ...
 • مترجم
  سعيد مادح خاک ...
 • قیمت
  0
  ریال

کارگاه نقاشي .. آبرنگ .. (سبک ها و تکنيک ها)

كارگاه نقاشي در 15 جلد منتشر شده است و در هر كتاب به آموزش يكي از شيوه‌هاي نقاشي پرداخته است. نقاشي با پاستل، آبرنگ، ‌رنگ روغن، مدادرنگي، طراحي با مداد و پرسپكتيو. شيوه‌ي آموزشي در اين كتاب‌ها طوري است كه هنرجو قدم‌به‌قدم، با اصول و قواعد هر شيوه آشنا مي

 • نویسنده :   باربارا فوودويچ، مريلين گريم، جري مدوي، لوري سايمونز
 • مترجم :   سعيد مادح خاکسار
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   0   ریال

کارگاه نقاشي .. آکريليک .. (تکنيک هاي نقاشي منظره)

 • نویسنده
  آر.بردفورد جا ...
 • مترجم
  سعيد مادح خاک ...
 • قیمت
  70,000
  ریال

کارگاه نقاشي .. آکريليک .. (تکنيک هاي نقاشي منظره)

كارگاه نقاشي در 15 جلد منتشر شده است و در هر كتاب به آموزش يكي از شيوه هاي نقاشي پرداخته است.نقاشي با پاستل، آبرنگ،‌رنگ روغن، مدادرنگي، طراحي با مداد و پرسپكتيو. شيوه‌ي آموزشي در اين كتاب‌ها طوري است كه هنرجو قدم به قدم، با اصول و قواعد هر شيوه آشنا مي‌ش

 • نویسنده :   آر.بردفورد جانسون
 • مترجم :   سعيد مادح خاکسار
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   70,000   ریال