انتشارات قدیانی

دسته بندی محصولات

مرتب سازی :
تعداد نمایش :

اقتصاد امروز (1) .. 101 راه براي افزايش فروش

 • نویسنده
  پاتريک فورساي ...
 • مترجم
  علي ضرغام
 • قیمت
  100,000
  ریال

اقتصاد امروز (1) .. 101 راه براي افزايش فروش

اين كتاب براي كساني كه مديريت فروشگاه‌ها و واحدهاي فروش ديگر سازمان‌ها را به عهده دارند، همچنين براي كساني كه با دست‌اندركاران فروش در ارتباطند، يعني مديران فروش، آموزش‌دهندگان و فروشندگان مفيد است.

 • نویسنده :   پاتريک فورسايت
 • مترجم :   علي ضرغام
 • قطع :   رقعي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   100,000   ریال

اقتصاد امروز (2) .. 101 راه براي کسب سود بيشتر

اين كتاب براي مديران سازمان‌ها يا مديراني كه خود مالك مؤسسات تجاري كوچك و متوسط‌اند نوشته شده‌است.

 • نویسنده :   پاستيو پايپ
 • مترجم :   علي ضرغام
 • قطع :   رقعي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   80,000   ریال

اقتصاد امروز (3) .. 101 راه براي نامه نگاري

 • نویسنده
  تيموتي آر. وي ...
 • مترجم
  علي ضرغام
 • قیمت
  65,000
  ریال

اقتصاد امروز (3) .. 101 راه براي نامه نگاري

اين كتاب به شما كمك مي‌كند تا در انجام مكاتبات اداري و تجاري، انتقال نظراتتان به صورت مكتوب و كسب نتايج دلخواه موفق باشيد.

 • نویسنده :   تيموتي آر. وي. فارستر
 • مترجم :   علي ضرغام
 • قطع :   رقعي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   65,000   ریال

اقتصاد امروز (4) .. 101 راه براي رفتارحرفه اي درتجارت

اين كتاب با ارائه راهكارهايي به خواننده نشان مي‌دهد كه چگونه بدون دست زدن به هيچ كار غير‌عادي، تأثير مثبتي به ديگران و جريان كار بگذارد.

 • نویسنده :   الري سمپسون
 • مترجم :   علي ضرغام
 • قطع :   رقعي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   120,000   ریال

اقتصاد امروز (5) .. 101 راه براي تبليغ کالا

 • نویسنده
  گادفري هريس، ...
 • مترجم
  علي ضرغام
 • قیمت
  120,000
  ریال

اقتصاد امروز (5) .. 101 راه براي تبليغ کالا

پيشنهادهاي صريح و موجز اين كتاب‌ها به گونه‌اي تهيه شده‌اند كه همه علاقه‌مندان و دست‌اندركاران امور تجارت و مديريت مي‌توانند آنها را به كار گيرند و از پيامدهاي مثبتشان بهره برند.

 • نویسنده :   گادفري هريس، گرگري هريس
 • مترجم :   علي ضرغام
 • قطع :   رقعي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   120,000   ریال