انتشارات قدیانی
مرتب سازی :
تعداد نمایش :

آموزش سواد مالی به کودکان (04) ... بزی که قالیچه شد

 • نویسنده
  چارلرز ال. بل ...
 • مترجم
  سودابه فرخنده
 • قیمت
  125,000
  ریال

آموزش سواد مالی به کودکان (04) ... بزی که قالیچه شد

 • نویسنده :   چارلرز ال. بلاد و مارتین لینک
 • مترجم :   سودابه فرخنده
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   ننسی وینزلو پارکر
 • قیمت :   125,000   ریال

آموزش سواد مالی به کودکان (05) ... کلبه‌ام را ساده می‌سازم

 • نویسنده :   دی. بی. جانسون
 • مترجم :   سودابه فرخنده
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   125,000   ریال

آموزش سواد مالی به کودکان (06) ... با پولم هدیه هم می خرم

 • نویسنده :   مریلین سدلر
 • مترجم :   سودابه فرخنده
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   راجر بولن
 • قیمت :   95,000   ریال

آموزش سواد مالی به کودکان (10) ... چه روزی قلکم را بشکنم؟

 • نویسنده :   مارک براون
 • مترجم :   سودابه فرخنده
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   95,000   ریال

آموزش سواد مالی به کودکان (12) ... خودم شنل می بافم

 • نویسنده
  تامی دی پائول ...
 • مترجم
  سودابه فرخنده
 • قیمت
  125,000
  ریال

آموزش سواد مالی به کودکان (12) ... خودم شنل می بافم

 • نویسنده :   تامی دی پائولا
 • مترجم :   سودابه فرخنده
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   مونا اسپنسر
 • قیمت :   125,000   ریال

آموزش سواد مالی به کودکان (15) ... سه کیسه پشم به جای پول

 • نویسنده :   ننسی شو
 • مترجم :   سودابه فرخنده
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   مارگو اپل
 • قیمت :   125,000   ریال

آموزش سواد مالی به کودکان (16) ... علف دادم، شیر گرفتم...

 • نویسنده :   نانی هاگروجین
 • مترجم :   سودابه فرخنده
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   125,000   ریال

آموزش سواد مالی به کودکان (17) ... به هر شغلی که بخوام می‌رسم

 • نویسنده :   دکتر سی. ادواردز
 • مترجم :   سودابه فرخنده
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   جی لیدکه
 • قیمت :   55,000   ریال

سنگ‌بنای سواد مالی

 • نویسنده
 • مترجم
  سودابه فرخنده
 • قیمت
  480,000
  ریال

سنگ‌بنای سواد مالی

 • نویسنده :  
 • مترجم :   سودابه فرخنده
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   480,000   ریال

پری نشان پرواز .. چرخی در هوای سواد مالی

 • نویسنده :   رضا پاینده، عاطفه جلادتی
 • مترجم :  
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   850,000   ریال