انتشارات قدیانی

جزء سی ام .. جلدسخت

جزء سی ام .. جلدسخت

نویسنده :  
مترجم :   عباس مصباح‌زاده

در اين کتاب، جز سي‌ام قرآن کريم با خطي درشت و خوانا، همراه با ترجمه‌اي قابل فهم و ساده آمده است. مترجم براي تهيه‌ي اين اثر از معتبرترين تفسيرها و ترجمه‌هاي قرآن استفاده برده و تلاش کرده است که در مجموع از قانون فارسي‌نويسي پيروي مي‌کند.

دسته بندی :   جوان قرآن و ادعيه

محصولات مشابهه