انتشارات قدیانی

تفکر سریع مدیر (10) .. جلسه گروهی

تفکر سریع مدیر (10) .. جلسه گروهی

نویسنده :   راس جي
مترجم :   پرويز اميني

کتاب هاي اين مجموعه هر يک در برگيرنده ي نکاتي کاربردي و ساده اند که به کمک آنها مي توان در کمترين زمان به مسائل جاري در محيط کار رسيدگي کرد ، به گونه اي که از بي نظمي ، آفتگي و تنش هاي احتمالي اجتناب شود و اولويت ها و شرايط خاص فردي و گروهي مد نظر قرار گ

دسته بندی :   جوان مديريت

محصولات مشابهه