انتشارات قدیانی

تفکر سریع مدیر (09) .. گرد آوری اطلاعات

تفکر سریع مدیر (09) .. گرد آوری اطلاعات

نویسنده :   ريچارد تمپلر
مترجم :   دکتر سيدضياءالدين تاج الدين

دسته بندی :   جوان مديريت

محصولات مشابهه