انتشارات قدیانی

تفکر سریع مدیر (07) .. بودجه

تفکر سریع مدیر (07) .. بودجه

نویسنده :   ريچارد تمپلر
مترجم :   امير صالحي طالقاني

دسته بندی :   جوان مديريت

محصولات مشابهه