انتشارات قدیانی

تفکر سریع مدیر (05) .. بحران

تفکر سریع مدیر (05) .. بحران

نویسنده :   راس جي
مترجم :   دکتر فرخ لقا رئيس دانا

دسته بندی :   جوان مديريت

محصولات مشابهه