انتشارات قدیانی

تفکر سریع مدیر (04) .. ارتباط با تازه کارها

تفکر سریع مدیر (04) .. ارتباط با تازه کارها

نویسنده :   راس جي
مترجم :   دکتر عليرضا خرمايي

دسته بندی :   جوان مديريت

محصولات مشابهه