انتشارات قدیانی

تفکر سریع مدیر (02) .. پروژه

تفکر سریع مدیر (02) .. پروژه

نویسنده :   راس جي
مترجم :   سيمين بازرگان

دسته بندی :   جوان مديريت

محصولات مشابهه