انتشارات قدیانی

تفکر سریع مدیر (01) .. کار زیاد

تفکر سریع مدیر (01) .. کار زیاد

نویسنده :   راس جي
مترجم :   مهران اخباريفر

دسته بندی :   جوان مديريت

محصولات مشابهه