انتشارات قدیانی

اندیشه های نو در برنامه ریزی شهری

اندیشه های نو در برنامه ریزی شهری

950,000 ریال

نویسنده :   دکتر مظفر صرافي،دکتر جميله توکلي نيا،حسن محمديان مصمم
مترجم :  

دسته بندی :   جوان علمي تحقيقي

محصولات مشابهه