انتشارات قدیانی

آنچه یک مدیر باید بداند (3) .. ارزشیابی آموزش

آنچه یک مدیر باید بداند (3) .. ارزشیابی آموزش

5,000 ریال

نویسنده :   مارتا ريوز
مترجم :   دکتر سيداکبر ميرحسني ـ دکتر بهروز دري

دسته بندی :   جوان مديريت

محصولات مشابهه