انتشارات قدیانی

آنچه یک مدیر باید بداند (2) .. کار وزمان

آنچه یک مدیر باید بداند (2) .. کار وزمان

45,000 ریال

نویسنده :   دبرا الکوک
مترجم :   دکتر سيداکبر ميرحسني ـ دکتر بهروز دري

دسته بندی :   جوان مديريت

محصولات مشابهه