انتشارات قدیانی

آموزشي (6) .. آموزش الفباي فارسي همراه باشعر

آموزشي (6) .. آموزش الفباي فارسي همراه باشعر

50,000 ریال

نویسنده :   احمد خويشتن‌دار لنگرودي
مترجم :  

همان‌طور كه از عنوان كتاب پيداست، نويسنده سعي داشته براي آموزش حروف الفبا به كودكان، شيوه‌اي ارائه دهد. اما تفاوت اصلي اين كتاب مصور با كتاب‌هاي درسي مشابهي كه چنين هدفي دارند، استفاده از شعر و كلام آهنگين در معرفي هر حرف و كلمه‌هاي مربوط به آن است.

دسته بندی :   خردسال علمي آموزشي

محصولات مشابهه