انتشارات قدیانی

آموزشی (4) .. کرمی که اعداد را می دانست

آموزشی (4) .. کرمی که اعداد را می دانست

150,000 ریال

نویسنده :   راجر هار گريوز
مترجم :   علي دانش

در اين كتاب، سعي شده است كه آموزش و شناسايي اعداد به شيوه‌اي تصويري و جذاب‌تر از معمول انجام شود. براي اين منظور، از تصوير كرمي استفاده شده است كه به حالت‌هاي مختلف درمي‌آيد و اشكال مختلفي به خود مي‌گيرد و هر بار، شكل يك عدد را نمايان مي‌سازد. به نظر مي‌

دسته بندی :   خردسال علمي آموزشي

محصولات مشابهه