قوانین و مقررات سایت

  متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر و سایت انتشارات قدیانی می باشد.


  1.       مالکیت معنوی


  کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت انتشارات قدیانی می باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (انتشارات قدیانی) اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

  2.       شرایط استفاده از خدمات سایت


  به محض پذیرش عضویت شما در سایت انتشارات قدیانی، کلیه ضوابط و مقررات سایت را پذیرفته و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.

  3.       مدت زمان اعتبار قيمت براي كتاب سفارش داده شده

   مدت زمان اعتبار قيمت سبد سفارش، تا زماني است كه كتاب هاي سفارش داده شده داراي موجودي باشند. در صورتي كه فرآيند پرداخت وجه انجام نشده باشد، سبد كالا حالت پيش فاكتور را دارد و امكان تغيير قيمت وجود خواهد داشت.