کتاب های داستانی نوجوان

عنوان اصلی: دندان شیر
عنوان فرعی:
کد: 9789645362940
شابک:
قیمت: 35000 ریال
مشخصات: وزیری کوتاه 1
شرح کتاب: خشکسالی همه جا را فرا گرفته است. اهای روستا آن را نشانه ای از خشم خدایان می دانند و عقیده دارند که این خشم به علت ...
نظر شما درباره این کتاب
نام:
پست الکترونیک:
پیام شما: