کتاب های داستانی نوجوان

عنوان اصلی: بیمارستان ترسناک
عنوان فرعی: ماجراهای ناگوار - 8
کد: 9789645361653
شابک:
قیمت: 150000 ریال
مشخصات: رقعی 1
شرح کتاب: وایولت، کلاوس و سانی بودلر، پس از مرگ مرموز والدینشان به سرپرست های گوناگونی سپرده می شوند و ...
نظر شما درباره این کتاب
نام:
پست الکترونیک:
پیام شما: