کتاب های داستانی نوجوان

عنوان اصلی: شهرک شوم
عنوان فرعی: ماجراهای ناگوار - 7
کد: 9789645361646
شابک:
قیمت: 60000 ریال
مشخصات: رقعی 1
شرح کتاب: وایولت، کلاوس و سانی بودلر، پس از مرگ مرموز والدینشان به سرپرست های گوناگونی سپرده می شوند و ...
نظر شما درباره این کتاب
نام:
پست الکترونیک:
پیام شما: