کتاب های داستانی نوجوان

عنوان اصلی: خانه آقای دایزدریر
عنوان فرعی:
کد: 9789644177736
شابک:
قیمت: 150000 ریال
مشخصات: رقعی 1
شرح کتاب: خانواده ای سیاه پوست در مکانی پرت و دورافتاده، در خانه ای ساکن می شوند که زمانی پایگاه برده های فراری بوده است ...
نظر شما درباره این کتاب
نام:
پست الکترونیک:
پیام شما: