کتاب های داستانی نوجوان

عنوان اصلی: پیترپن
عنوان فرعی:
کد: 9789645365231
شابک:
قیمت: 150000 ریال
مشخصات: رقعی ویژه 1
شرح کتاب: رمانی فانتزی، تلفیقی از واقعیت و خیال. پیتر پن بچه های یک خانواده ی فقیر را به دنیای عجیب و جادویی می برد ...
نظر شما درباره این کتاب
نام:
پست الکترونیک:
پیام شما: