ارسال پيشنهاد چاپ

نادر قدیانی که صاحب امتیاز انتشارات قدیانی است، یک ناشر خصوصی می باشد که فعالیت خود را از سال 1355 به طور رسمی آغاز نموده است. این انتشارات در حال حاضر دارای 2500عنوان کتاب در حوزه کودک و نوجوان می باشد. تولیدات سالانه این انتشارات شامل 150 عنوان چاپ اول و 600 عنوان تجدید چاپ است. هدف این انتشارات افزایش فرهنگ کتاب خوانی در بین خانواده هاست بدین جهت سعی نموده تا به حمایت نویسندگان جوان و انتشار کتاب در حوزه گوناگون مخصوصا کودک و نوجوان بپردازد.