ارتباط با نویسندگان

ترجمه کتاب یکی از کانالهای مهم ارتباطی در بین فرهنگ ها محسوب می شود. از طریق ترجمه کتاب و آثار دیگر ملت ها، می توان با فرهنگ، آداب و رسوم و اشخاص برگزیده آشنا شد. ترجمه کتاب را می توان راهی برای ترویج علوم مختلف دانست به عنوان مثال هم اکنون کتاب حافظ در کتابفروشی های ایتالیا در اختیار علاقمندان به فرهنگ و ادب ایران قرار گرفته است. و یا گوته، نابغه‌ترین ادیب آلمانی، «دیوان غربی - شرقی» خود را تحت تاثیر «دیوان حافظ» سرود، و فصل دوم آن را با نام «حافظ‌ نامه» به اشعاری در مدح حافظ اختصاص داد، که می توان آن را در کتابفروشی های سراسر دنیا یافت و این امر خود بیانگر اهمیت بیش از پیش ترجمه کتاب می باشد.
کاربران می توانند جهت برقراری ارتباط با نویسندگان و مترجمین گرامی، فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایند تا پاسخ مربوط به پرسش های خود را در بخش سوالات متداول دریافت نمایند.