نمایندگی ها

انتشارات قدیانی دارای نمایندگی های متعددی است؛ و مشتریان می توانند با مراجعه به نزدیکترین نمایندگی فروش از کتاب های چاپ شده انتشارات قدیانی خریداری نمایند.

در صورتی که تمایل به اخذ نمایندگی فروش کتاب های انتشارات قدیانی دارید کافیست فرم درخواست نمایندگی را به صورت کامل تکمیل و ارسال نمایید تا در صورت تایید مدیریت، با شما تماس حاصل گردد.

فرم درخواست 
نمایندگی انتشارات قدیانی