کتاب های بزرگسال

عنوان اصلی: آینه دروغ می گوید
عنوان فرعی:
کد: 9789644178474
شابک:
قیمت: 38000 ریال
مشخصات: رقعی 1
شرح کتاب: حبیبه دختری عراقی، ماجراهایی را از ایران در درون عراق می بیند، وقتی که نامه های سجاد که خیال ازدواج با حبیبه را داشت بعد از جنگ ...
نظر شما درباره این کتاب
نام:
پست الکترونیک:
پیام شما: