کتاب های بزرگسال

عنوان اصلی: استکان کمر باریک مادری
عنوان فرعی:
کد: 9789645362759
شابک:
قیمت: 80000 ریال
مشخصات: رقعی 1
شرح کتاب: این مجموعه، 19 داستان کوتاه را در بر می گیرد که هر یک فضا و مکان و حال و هوای خاص خود را دارند.
آهنگ زندگی، برخورد، دانه باد، فقط پنجاه سال، کارساز و گورکن از جمله داستان های این مجموعه اند.
نظر شما درباره این کتاب
نام:
پست الکترونیک:
پیام شما: