کتاب های بزرگسال

عنوان اصلی: اشکانه
عنوان فرعی:
کد: 9789644172649
شابک:
قیمت: 150000 ریال
مشخصات: رقعی 1
شرح کتاب: رمانی عاشقانه که در آن به مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران و تغییر نگرش های بعد از دوران جنگ ایران و عراق اشاره شد.
نظر شما درباره این کتاب
نام:
پست الکترونیک:
پیام شما: