کتاب های بزرگسال

عنوان اصلی: فقط عاشق زبان عاشق را می فهمد
عنوان فرعی:
کد: 9789645369772
شابک:
قیمت: 60000 ریال
مشخصات: رقعی 1
شرح کتاب: هر داستان، تصاویری از دغدغه های انسان هایی که درگیر و دار زندگی تجربه می کنند، رنج می کشند و شاد می شوند، اما آبدیده می شوند ...
نظر شما درباره این کتاب
نام:
پست الکترونیک:
پیام شما: