دستاوردها

دستاوردهای موسسه انتشارات قدیانی و کتاب های بنفشه در مراکز فرهنگی

 • هشت دوره ناشر نمونه کشور (سال های 1372، 1374، 1378، 1379، 1383، 1384 و 1388 و 1391) به انتخاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که لوح جوایز از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی داده شده است.
 • چهار دوره ناشر تقدیری کشور در سال های 76 ،81 ، 82 و 1385 .
 • شرکت کننده نمونه دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب (1376).
 • ناشر برگزیده سومین (1371) و تقدیر شده در ششمین جشنواره کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (1374).
 • ناشر برگزیده (دوم) چهارمین نمایشگاه بین المللی آثار تصویرگران کتاب کودک (1378).
 • تقدیر شده در سومین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس (1376).
 • ناشر برگزیده (رتبه اول) دومین و (رتبه دوم) سومین و (رتبه اول) ششمین و (رتبه دوم) هشتمین جشنواره کتاب های آموزشی رشد "آموزش و پرورش" (80 و 81 و 86 و 1389)
 • برگزیده برای شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب کودک در ایتالیا در سال 1992 از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • ناشر برتر اولین جشنواره کتاب خانواده از سوی وزارت آموزش و پرورش (1386).
 • تقدیر شده در مراسم کتاب پایداری به خاطر به چاپ رساندن رما نهای پرمخاطب در زمینه دفاع مقدس در سال 1385.
 • اولین ناشر برگزیده در جشن کتاب تهران به انتخاب سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در سال 1385.
 • ناشر برگزیده جشنواره ربع قرن کتاب دفاع مقدس (1388).
 • ناشر شایسته تقدیر در بخش انتشارات  و نشریات،دومین جشنواره(بهترین ها برای غنچه های شهر)از طرف شهرداری تهران در سال1390.
 • ناشر شایسته تقدیر در نخستین بزرگداشت دفاع مقدس به عنوان فعال در عرصه نشر حوزه دفاع مقدس،از طرف انجمن دفاع مقدس و مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران در سال1390.